Vrijwillige Ouderbijdrage

De ouderraad (OR) vraagt u jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage. Dit bedrag wordt besteed aan extra, jaarlijks terugkerende schoolactiviteiten waarvoor de school geen financiering krijgt vanuit het rijk. Den hierbij o.a. aan de schoolreis, het Sinterklaasfeest, de
afscheidsavond van groep 8 en attenties. Ook worden bijvoorbeeld de materialen voor het luizenpluizen en het onderhoud van de schoolpleinen hiervan betaald.

 

 

Westlandpas

Kunt u de ouderbijdrage niet betalen? Maak dit dan gerust bespreekbaar bij de directie. Samen kunnen we op zoek gaan naar een passende oplossing. Voor het voldoen van de ouderbijdrage kan eventueel gebruik worden gemaakt van de Westlandpas.