MR (Medezeggenschapsraad)

De Medezeggenschapsraad (MR) vergadert een aantal maal per jaar en is voor ons een belangrijke gesprekspartner. In deze vergaderingen komen zaken als huisvesting, leerplannen, personele bezetting en leeropbrengsten aan de orde. Zo denkt de MR mee met het beleid en de besluitvorming binnen de school. De MR heeft bij een aantal onderwerpen advies- en/of instemmingsrecht.
Leden MR 2022-2023

De MR van de Willemsschool bestaat uit:


Ouders:

Jorike Scholtes (Voorzitter)

Linda Steenks

 

Leerkrachten:
Janna Vermeulen

Eva Valentijn

 

 

Openbare vergaderingen

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Als ouder bent u van harte welkom om een vergadering bij te wonen. Wij stellen het op prijs als u zich van tevoren aanmeldt

via: mr@willemsschool.nlDan kunnen we rekening houden met uw komst. 

 

Inbrengen

U kunt als ouder ook onderwerpen aandragen, waarvan u vindt dat die besproken moeten worden in het belang van de kinderen, ouders of school. U kunt altijd een van de MR-leden aanspreken, of uw vragen of opmerkingen kwijt via e-mail: mr@willemsschool.nl.

 

Gemeenschappelijke Medezeggenshaps Raad (GMR)

Binnen West Openbaar Onderwijs is de medezeggenschapsraad ook vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraakd (GMR). In de GMR worden zaken besproken die alle scholen binnen ons bestuur betreffen.