PBS (Positive Behavior Support)

PBS is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Dit begint bij het gezamenlijk formuleren van de waarden die de school belangrijk vindt. Vervolgens benoemt het schoolteam het gedrag dat past bij deze waarden en leert het de kinderen actief aan. Adequaat gedrag wordt hierna systematisch positief bekrachtigd. Hiermee wordt een veilig en positief schoolklimaat gecreëerd, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs.

 

De keuze voor deze methodiek is gebaseerd op onze visie. Hierbij gaan wij uit van de volgende vijf punten:

1. Eenheid en voorspelbaarheid voor iedereen (leerlingen, ouders, team) = Wij-gevoel.

2. Preventieve, positieve aanpak.

3. Verantwoordelijkheid voor het eigen gedrag.

4. Bewustwording van het eigen ik.

5. Sociale veiligheid.