Ouderparticipatie

Een school kan niet zonder ouderparticipatie. Ouderparticipatie is het meehelpen op school. Uiteraad kan dit op verschillende manieren. Vooorbeelden van ouderparticipatie zijn: 
  • Helpen bij het organiseren van een feest
  • Bijhouden van het schoolplein
  • Meedenken over het schoolbeleid

Wij vinden uw mening, betrokkenheid en participatie zeer belangrijk. Wij geven hier vorm aan via de volgende geledingen:

 

Medezeggenschapsraad (MR)

In de Medezeggenschapsraad denken ouders en teamleden actief mee over het schoolbeleid.

 

Ouderraad (OR)

De ouderraad (OR) is een enthousiaste groep ouders die samen met het team invulling geeft aan feesten en activiteiten.