Kernwaarden

Wij willen onze leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op hun verdere schoolloopbaan en proberen daarbij het maximale uit onze leerlingen te halen. Wij willen onze leerlingen medeverantwoordelijk maken voor hun eigen leerproces. Hierbij worden de individuele talenten zoveel mogelijk uitgedaagd en ontwikkeld. Vanuit een modern, divers en actueel aanbod willen wij aansluiten bij de belevingswereld van het kind waar samenwerken centraal staat. 
Waardering:

Wij zijn blij om u en uw kinderen dagelijks te mogen verwelkomen. Wij vinden het belangrijk dat er naar elkaar geluisterd wordt en dat we elkaar kunnen helpen en ondersteunen daar waar nodig is. Wij hebben oog voor elkaars verschillen en kwaliteiten. Waardering voor elkaar draagt bij aan een goede leerhouding van uw kind. Iedereen mag er zijn!

 

Verantwoordelijkheid:

Als school zijn wij verantwoordelijk voor goed onderwijs aan uw kinderen in een veilig klimaat. Hiermee dragen wij bij aan de persoonlijke ontwikkeling van uw kind. Wij leren kinderen verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leerproces, omgeving en elkaar.

Wij willen dit bereiken door:

  • Te zorgen voor een inspirerende leeromgeving
  • Onze lessen vorm te geven via het EDI-model
  • Gebruik te maken van PBS (Positive Behaviour Support)
  • Het inzetten van moderne leermiddelen

 

Plezier:

Door middel van creativiteit, vernieuwing, uitdaging en succeservaringen, streven wij er naar uw kind plezier te laten beleven bij het leren. Hierbij zorgen wij voor een enthousiaste en positieve benadering.

Dit alles kunnen wij niet alleen. Als ouder kunt u ons hierbij helpen, door deel uit te maken van het leerproces van uw kind. Wij verwachten van u dat u onze uitgangspunten ondersteunt.