Wennen

Intakeformulier

Zodra uw kind 3 jaar wordt, zetten wij de voorlopige vooraanmelding om in een definitieve aanmelding. U krijgt dan een aanmeldformulier opgestuurd. Ook ontvangt u een intakeformulier. Via het intakeformulier brengen wij alvast de ontwikkeling van het kind in kaart. Het kan voorkomen dat u alvast wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met onze Intern Begeleider.

 

Intakegesprek

Een aantal weken voor de vierde verjaardag van uw kind neemt de leerkracht contact met u op. In dit gesprek zouden de volgende onderwerpen aan bod kunnen komen:

  • Voorgeschiedenis (peuterspeelzaal, kinderopvang, e.d.)
  • Interesses van het kind
  • Thuissituatie
  • Gedrag (opvallende zaken)
  • Allergieën
  • Verwachtingen ten opzichte van school

Wenmomenten en écht naar school

Tijdens het gesprek met de leerkracht worden direct wenmomenten afgesproken.

Zodra uw kind 4 jaar is geworden, begint de officiële schoolperiode.