Ouders

Naast een relatie met uw kind gaan wij als school ook een relatie met u aan als ouder. Een open en gelijkwaardig contact met u vinden we erg belangrijk en prettig. Uit steeds meer onderzoek blijkt namelijk ook dat een goede samenwerking tussen school en ouders een positieve invloed heeft op de schoolprestaties van een kind. Uw betrokkenheid en participatie bij het onderwijsproces is heel belangrijk voor de inzet, motivatie en welbevinden van uw kind.

 

Passend onderwijs op de Willemsschool

 

Informatie

Wij informeren u gedurende de gehele schoolperiode zo goed mogelijk. Hierin speelt onze App Social Schools een belangrijke rol. U ontvangt hierin de weekbrieven, berichten van de leerkracht, maar ook de agenda voor de kijkmomenten, ouderavonden en oudergesprekken.