Ouders

De school vindt een goed contact tussen school en ouders op basis van vertrouwen en wederzijds respect zeer belangrijk. Ons beleid is er vooral op gericht, dat we samen met de ouders verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van het kind. Door ouderavonden, informatieavonden, 'kom in de klas' momenten, nieuwsbrieven, kindgesprekken, rapporten en rapportbesprekingen proberen we ouders zo goed mogelijk te informeren over de ontwikkeling van het kind.

 

Daarnaast stellen wij de mening van ouders zeer op prijs. Op verschillende manieren kunnen ouders hun mening formeel en informeel kenbaar maken. U kunt hierbij denken aan de Medezeggenschapsraad, ouderavonden of door een gesprek te voeren met de leerkracht of directeur.

 

Verder stellen we ouderhulp zeer op prijs. We vinden het belangrijk om activiteiten te organiseren voor de kinderen en kunnen daar hulp van ouders vaak goed bij gebruiken. Sterker nog, sommige activiteiten kunnen zelfs niet zonder ouderhulp!


De leerkrachten vragen uw hulp bij de ondersteuning van het onderwijsaanbod, de ouderraad (OR) zorgt in samenwerking met de leerkrachten voor de organisatie van allerlei gezellige activiteiten als Sint, kerst, schoolreis en dergelijke.