Onze school

De Willemsschool is een openbare basisschool met op dit moment rond de 160 leerlingen. Vanuit onze openbare visie is een ieder welkom op onze school, ongeacht geloof en/of culturele achtergrond.
De school werd in 1842 opgericht, toen nog in het vissersdorp Ter Heijde. Toen de school door bezuinigingen van de gemeente Monster, waar Ter Heijde onder viel, met sluiting werd bedreigd, kreeg de school een jaarlijkse Koninklijke subsidie van Koning Willem II. Door zijn hulp kon de school in Monster toch in stand gehouden worden. De reden dat deze unieke subsidie werd gegeven, was waarschijnlijk de hulp die de Oranjefamilie van de Heijdse vissers tijdens de Franse bezetting kreeg. De school werd als dank naar hem vernoemd. Deze subsidie ontving de school lange tijd van het Koninklijk Huis. Inmiddels is deze subsidie stopgezet.

 

In 2005 werd het gebouw aan de Zilvermeeuwstraat (niet het gebouw waar de Willemsschool in 1842 begonnen is) afgebroken, omdat het niet meer voldeed aan de eisen van de tijd. Vanaf 2008 krijgen de leerlingen les in een modern gebouw waar ook een kinderdagblijf in het pand gevestigd is.